Có lợi thế tiếp xúc rộng và sâu với giới trẻ, MGC có nhiều lợi thế tiếp cận và đào tạo những tài năng trẻ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các bạn phát triển tài năng. Xây dựng hình ảnh và bồi đắp tài năng của các bạn trẻ, cho các bạn động lực và môi trường tốt nhất để phát triển