MGC cung cấp các dịch vụ truyền thông thông qua mạng xã hội của facebook, instagram hay qua hệ thống quảng cáo của Google. MGC tập hợp rất nhiều nhân sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực social media, có thể hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc truyền tải thông điệp của khách hàng tới hàng triệu người quan tâm trên mạng xã hội.